Paimion vapaa-aikapalvelut

Languages Sök
Suomeksi In English
1.Välj från söksidorna de kurser till vilka du önskar anmäla dig.

2. Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

3. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

4. Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften. Fakturan sänds till din hemadress.

5. Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

6. För att alla sidor skall fungera korrekt, måste din webbläsare tillåta kakor. Kontrollera din webbläsares inställningar enligt följande: Välj webbläsarens arbetsredskapInternetinställningar
Dataskydd
Korrigera vid behov uppgifterna så att kakor (cookies) är tillåtna

Aktuellt

 • 980015 Tämä kurssi on päättynyt

  Linja-autokuljetus Salon uimahalliin 1.12.2022

  Lärare: Opettaja Avoin
  Plats: Toimipaikka avoin
  Termin: 1.12.2022 - 1.12.2022
  Anmälningstiden börjar: 18.11.2022 15.00
  Anmälningstiden slutar: 1.12.2022 16.00
  Antal platser: 50 Anmälda: 24 Lediga platser: 26
 • 980016 Alle 10-vuotiailla tulee olla huoltaja matkassa.

  Linja-autokuljetus Salon uimahalliin 8.12.2022

  Lärare: Opettaja Avoin
  Plats: Toimipaikka avoin
  Termin: 8.12.2022 - 8.12.2022
  Anmälningstiden börjar: 25.11.2022 15.00
  Anmälningstiden slutar: 8.12.2022 16.00
  Antal platser: 50 Anmälda: 6 Lediga platser: 44
 • 980017 Alle 10-vuotiailla tulee olla huoltaja matkassa.

  Linja-autokuljetus Salon uimahalliin 15.12.2022

  Lärare: Opettaja Avoin
  Plats: Toimipaikka avoin
  Termin: 15.12.2022 - 15.12.2022
  Anmälningstiden börjar: 2.12.2022 15.00
  Anmälningstiden slutar: 15.12.2022 16.00
  Antal platser: 35 Anmälda: 0 Lediga platser: 35
 • 700108

  Reenikset: Uintitreenit Salon uimahallilla 15.12.2022 (linja-autokuljetus)

  Lärare: Mikko Häkkilä
  Plats: Toimipaikka avoin
  Termin: 15.12.2022 - 15.12.2022
  Anmälningstiden börjar: 31.10.2022 9.00
  Anmälningstiden slutar: 15.12.2022 16.00
  Antal platser: 15 Anmälda: 4 Lediga platser: 11
 • 980018 Alle 10-vuotiailla tulee olla huoltaja matkassa.

  Linja-autokuljetus Salon uimahalliin 19.12.2022 (aamupäivä)

  Lärare: Opettaja Avoin
  Plats: Toimipaikka avoin
  Termin: 19.12.2022 - 19.12.2022
  Anmälningstiden börjar: 25.11.2022 9.00
  Anmälningstiden slutar: 19.12.2022 8.00
  Antal platser: 40 Anmälda: 9 Lediga platser: 31