null

Hobari

Languages Sök
Suomeksi In English

Läs instruktionerna noggrant igenom innan du börjar anmälningen, Tack!


DÅ DU ANMÄLER DIG:

1. Välj de grupper till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera grupper.

2. Fyll i alla punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den.  Meddela också ditt mobiltelefonnummer, vi sänder dig textmeddelande om t.ex. timmen blir inhiberad.

3. Du får bekräftelse om din anmälan till din e-post (förutsatt att du fyllt i din e-postadress).Om gruppen redan är full kan du få en reservplats och om du p.g.a. annulleringar har erhållit plats kontaktar vi dig. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka grupper du har anmält dig.

4. Fyll i ett skilt anmälningskort för varje person


Hobari kontakuppgifter

hobarisibbo@sibbo.fi 

Sibbo institut 09 2353 6004, må-fre 9:00-11:30, 12:00-14:00