Sipoon kunnan liikuntapalvelut / Sibbo kommuns idrottstjänster

Languages Sök
Suomeksi

Läs instruktionerna noggrant igenom innan du börjar anmälningen, Tack!

DÅ DU ANMÄLER DIG:

1. Välj de kurser till vilka du önskar anmäla dig. Du kan samtidigt anmäla dig till flera kurser.

2. Fyll i alla punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till idrottstjänsterna.  Meddela också ditt mobiltelefonnummer, vi sänder dig textmeddelande om t.ex. timmen blir inhiberad.

3. Om kursen är avgiftsbelagd säkerställs platsen först då du betalat avgiften i din nätbank. Gå till betalningen när du fyllt i anmälan.

4. Du får bekräftelse om din anmälan till din e-post (förutsatt att du fyllt i din e-postadress).Om kursen redan är full kan du få en reservplats och om du p.g.a. annulleringar har erhållit plats kontaktar vi dig. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig.

5. Fyll i ett skilt anmälningskort för varje familjemedlem (t.ex. simtur för allmänheten)

6. Anmälningssystemet styr dig efter anmälningen till din nätbank. Obs! Kom ihåg att gå tillbaka till idrottstjänsternas sidor efter betalningen, annars förverkligas den inte.